Komentarze

Poniżej zamiezczono kilka wyjaśnień i komentarzy w temacie wyboru Szczytów.

  • Do Korony zostało wybrane 36 Szczytów, które są najwyższe w różnych pasmach i grupach górskich w Polsce, niezależnie od aktualnie obowiązującej regionalizacji fizycznogeograficznej. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się jakiekolwiek kontrowersje, który szczyt powinien być uznany jako najwyższy, w Koronie uwzględniane są wszystkie opcje.
  • Beskid Makowski. Jeżeli uznać klasycznie Pasmo Przedbabiogórskie z Mędralową jako Beskid Żywiecki, a Lubomir zaliczyć nowocześnie do Beskidu Wyspowego, to Koskowa Góra będzie najwyższa. Jeżeli uznać klasycznie Pasmo Przedbabiogórskie z Mędralową jako Beskid Żywiecki, a Lubomir zaliczyć po staremu do Beskidu Makowskiego, to Lubomir będzie najwyższy. Jeżeli uznać nowocześnie Pasmo Przedbabiogórskie jako Beskid Makowski, to najwyższa będzie Mędralowa, niezależnie od innych podziałów Beskidu Makowskiego.
  • Góry Wałbrzyskie. Jeżeli do wysokości Chełmca dodamy wieżę widokową, to będzie najwyższy, a jeżeli nie, to najwyższa będzie Borowa.
  • Góry Złote i Góry Bialskie. Z powodu kontrowersji co do wyodrębniania Gór Bialskich jako pasma niezależnego od Gór Złotych oraz różnicy zdań na temat przebiegu granicy podziału, jednoznaczne wskazanie najwyższych szczytów obu grup jest problematyczne. W zależności od przyjętego punktu widzenia najwyższą górą Gór Złotych może być Kowadło lub Smrek Trójkrajny, natomiast Gór Bialskich: Rudawiec, Postawna lub Brusek.
  • Góry Sanocko-Turczańskie. Pasmo górskie, które nie zostało uwzględnione w Koronie Gór Polski prawdopodobnie ze względu na brak znakowanych szlaków prowadzących na jego szczyty. Ze względu na różne opinie co do wytyczenia granic obszaru gór Sanocko-Turczańskich (a konkretnie uznania pasma Otrytu jako należącego do nich lub też nie), na terenie Polski najwyższym szczytem są Jaworniki lub Trohaniec.
  • Pozostałe Szczyty nie budzą większych kontrowersji.