Materiały

Zgodnie z Zasadami, Klub za odpłatnością pokrywającą koszty wytworzenia udostępnia zainteresowanym papierowe Dzienniki Wejść oraz naklejki z logiem Klubu. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami.

Dziennik Wejść i naklejka z logo Klubu

Dziennik Wejść ma 80 stron, zawiera wszystkie informacje podane na niniejszej stronie Klubu oraz umożliwia zbieranie pieczątek i wklejanie zdjęć ze Szczytów, aby upamiętnić przygodę ich zdobywania.

Dziennik Wejść