Zdobywaj±cy

Jeżeli chcesz doł±czyć do Zdobywaj±cych, lub zaktualizować swój status zdobywania, skontaktuj się z nami.

Lista aktualnie Zdobywaj±cych Szczyty w ramach inicjatywy Klubu Zdobywców Korony Baran, którzy postanowili rozpocz±ć zdobywanie szczytów od nowa wraz z powstaniem Klubu (czyli dniem 2012-03-01), niezależnie od dotychczasowej historii swoich wędrówek górskich:

Nr

Zdobywaj±cy

Rocznik

Lokalizacja

Status

Link

1 Ida Madej 2008 Kraków
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
Galeria
2 Pola Madej 2006 Kraków
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
Galeria
3 Tymon Madej 2004 Kraków
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
Galeria
4 Kinga Pukowska 1980 Kraków
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
Galeria
5 Piotr Madej 1978 Kraków
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
Galeria
6 Barbara Madej 1987 Kraków
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
8 Anna Ch ? Kraków
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
12 Anna Kozło ? Wrocław
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
13 Przemysław Kozło ? Wrocław
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
14 Ida Kozło 2006 Wrocław
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
16 Tomasz Zarzeczny 1979 Kraków
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
17 Dariusz Kufta 1974 Maszyce
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
18 Anna Kufta 1978 Maszyce
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
19 Gabriela Kufta 2003 Maszyce
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
20 Tymoteusz Kufta 2007 Maszyce
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
21 Zachariasz Kufta 2009 Maszyce
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
22 Marcin Kulisa 1984 Baranówka
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
23 Zuzanna Kulisa 2010 Baranówka
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
24 Dominik Wróblewski 1972 Baranówka
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
25 Aleksandra Wróblewska 2005 Baranówka
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
26 Aleksander Wróblewski 2010 Baranówka
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
28 Barbara Górny-Bałamut 1978 Berlin
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
29 Łukasz Bałamut 1978 Berlin
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
30 Klara Bałamut 2010 Berlin
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
31 Franciszek Bałamut 2005 Berlin
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
32 Piotr Słupczyński 1974 Z±bkowice ¦l±skie
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-


Lista (wcale nie gorszych) aktualnie Zdobywaj±cych Szczyty w ramach inicjatywy Klubu Zdobywców Korony Baran, którzy do zdobywania szczytów Korony w ramach Klubu zaliczaj± wszelkie swoje dotychczasowe osi±gnięcia w zdobywaniu szczytów, a więc również szczyty zdobyte przed ogłoszeniem istnienia Klubu:

Nr

Zdobywaj±cy

Rocznik

Lokalizacja

Status

Link

7 Zofia Wróbel 1983 Kraków
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
9 Beata Przychodzień 1984 Filipowice
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
15 Iwona Słomińska 1979 ¦wiebodzice
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-
27 Zbigniew Michalak 1976 Mycielin
Wybierz szczyt
Data zdobycia
K
L
M
C
L
R
S
M
B
T
T
K
R
P
B
J
W
S
W
B
O
J
T
W
S
Ł
B
C
K
S
¦
¦
¦
W
S
R
-